Smart city, abordare insulară sau management centralizat?

Smart city, abordare insulară sau management centralizat?

Smart city, abordare insulară sau management centralizat?

Oraşele moderne includ în infrastructura digitală multiple tehnologii şi soluţii care captează, procesează şi analizează datele.  Această realitate generează atât beneficiile livrării unor servicii cu valoare adăugată pentru cetăţeni şi antreprenori, dar şi provocările integrării şi managementului unitar al acestor soluţii.

Conceptul de smart city are deja vechime, iar în prezent oraşele utilizează soluţii eterogene, atât din perspectiva tehnologiei cât şi a furnizorilor. Aplicaţii de gestiune şi planificare, sisteme geospaţiale, soluţii pentru monitorizarea traficului, sisteme de supraveghere video, reţele IoT, soluţii pentru stocarea datelor etc. Lista de componente ale unei arhitecturi smart city este foarte extinsă, fiecare având un rol important în atingerea obiectivelor: servicii publice de calitate, eficienţă, nivel ridicat de siguranţă şi protecţie, decizii bazate pe acces la date în timp real. Cel mai bun exemplu în acest sens este Alba Iulia, proiect în cadrul căruia, în 2018, au fost testate şi parţial implementate nu mai puţin de 62 de soluţii, de la 29 de furnizori (sursa: ZF). Un astfel de conglomerat face necesară existenţa unei platforme de management, care să unească toate soluţiile şi să ofere o perspectivă unitară.

De la abordare insulară la management centralizat

Majoritatea implementărilor actuale din administrația publică locală nu pun accent pe conectarea şi inter-relationarea componentelor, ceea ce este într-un conflict cu modul concret în care funcţionează oraşele. Realitatea arată că înregistrările din sistemele smart city sunt corelate, iar integrarea componentelor este cea care aduce valoare adăugată. Utilitatea unei platforme centralizate de management este foarte evidentă în cadrul sistemelor de iluminat inteligent, supraveghere video sau mentenanţă.  În lipsa unei platforme bazată pe protocoale şi  standarde deschise nu ar fi posibilă  conectarea tuturor componentelor, agregarea şi analiza datelor şi nici aplicarea unui nivel ridicat de automatizare.

Fără acest palier de integrare şi management, un sistem de video supraveghere, spre exemplu, oferă doar capacitate de reacţie şi suport pentru probarea unor fapte. Beneficiile pot fi însă mult mai mari. Prin coroborare cu soluţii de analiză comportamentală bazate pe Inteligenţă Artificială şi conectarea cu unităţile de poliţie locală, sistemul de video supraveghere devine o unealtă proactiva şi eficientă  în identificarea persoanelor care nu respectă legea şi stoparea unor infracţiuni, indiferent dacă vorbim despre tulburarea liniştii publice sau aruncarea ilegală de deşeuri. Doar astfel, devine o componentă esenţială a oraşului inteligent şi o investiţie valoroasă în creşterea calităţii vieţii.

Centralizarea datelor creşte valoarea adăugată

Societatea digitală în care trăim face ca numărul obiectelor conectate la internet să crească accelerat, de la 13.8 miliarde în 2021 la 30.9 miliarde în 2025. Într-un oraş inteligent, gestionarea tuturor surselor de date (senzori, camere inteligente etc) devine nu doar dificilă ci, de la un punct, chiar imposibilă. Furnizorii de soluţii digitale/IoT sunt specializaţi în una sau mai multe arii cum ar fi: securitate, iluminat, managementul deşeurilor sau trafic, însă platformele de gestiune sunt cele care integrează toate aceste surse într-un univers singular. Platformele de management oferă un mecanism comun de monitorizare şi analiză a datelor (big data) şi de optimizare a fluxurilor de lucru şi proceselor locale.

GTS/Global Technical Group a dezvoltat o astfel de platformă, care colectează, centralizează şi analizează date din multiple soluţii şi sisteme smartcity, transformându-le în informaţie acţionabilă, totul la un click distanta. Platforma are capacitatea să integreze cele mai complexe componente ale infrastructurii unui smart city (securitate, siguranţă, IT, GPS, IoT, video supraveghere etc) într-un sistem unitar şi scalabil.

Din perspectiva GTS, pentru ca tehnologia să ofere valoare comunităţilor urbane, componentele unui proiect smart city trebuie văzute şi utilizate ca un tot unitar. Fără această abordare, tehnologiile vor funcţiona insular, datele nu vor genera acţiune şi nu vor susţine eficient deciziile, iar invesţiile nu vor contribui la îmbunătăţirea vieţii cetăţenilor şi a mediului de afaceri.  GTS prin diviziile create şi prin competenţele acumulate, abordează atât aria operaţională (dezvoltare şi instalare sisteme de securitate, video supraveghere, senzori IoT, gestiune şi optimizare trafic, mentenanță predictivă etc) cât şi cea de integrare a datelor din multiple surse, într-o platformă unitară de management.

Pe 8 iunie de la ora 9.30, GTS în calitate de membru al Smart Cities of Romania Cluster, va organiza webinarul "Platforme pentru managementul soluţiilor smart city". Evenimentul va dezbate necesitatea integrării datelor prin intermediul platformelor de management, pentru focalizarea funcționalităților soluţiilor smart city într-o zonă cu maximă valoare adăugată. Participarea este liberă, dar necesită înregistrare prealabilă aici.